Myslete na budoucnost

Svět je v rozkladu. Pevné základy kapitalistické společnosti se otřásají v základech, tak jako to jasnozřivě předpověděl již před více, než sto padesáti lety jeden z největších novověkých myslitelů Karel Marx. Zatímco novodobí věrozvěstové neoliberalismu se ve svém díle snaží pouze rozpracovat a zdůvodnit všemi možnými způsoby přežívání dnes již zahnívajícího a rozkládajícího se kapitalismu. Karel Marx, na rozdíl od současných obhájců kapitalismu, s odstupem pozoroval základy tohoto ekonomického systému a již dávno upozornil na nepřekonatelný vnitřní rozpor, obsažený již v základech jeho principu.

Nečekejte

Rozpad kapitalismu je dnes již neodvratný a nezachrání ho nic, jedině snad nová světová válka, nebo permanentní udržování chaosu a nejistoty ve světě, jak se o to dnes snaží židovskými korporacemi ovládané Spojené státy. Krátce, kde nezíská dostatek prostředků dnes, v budoucnu už tuto šanci mít nebude! A v offshore společnostech je jeden z mála zdrojů maximalizace zisků, které pak lze uchovat na horší doby. Proto neprováhejte svoji šanci!